KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLLANICILAR TÜM DİJİTAL PLATFORMLARIMIZDA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, KONSOLMATİK KULLANIM, ÜYELİK VE KONSOLMATİK SİSTEMLERİNDE HALİ HAZIRDA ONLİNE ÖDEME ALTYAPI HİZMETİ SUNAN İLGİLİ FİRMANIN, KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİDİR.

TÜM HİZMETLER, SANAL PLATFORM YER SAĞLAYICI SIFATIYLA KONSOLMATİK TARAFINDAN SUNULMAKTADIR.

İYZİCO, PAYTR, PAYU, PARAM; KONSOLMATİK ADINA ÖDEME HİZMETLERİ ALT YAPISI SUNAN LİSANSLI ÖDEME KURULUŞLARIDIR.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.satis.konsolmatik.com websitesi ve/veya uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Websitesi ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı yer sağlayıcı sıfatını haiz KonsolMatik’e ait https://www.satis.konsolmatik.com web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile KonsolMatik arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TANIMLAR

Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları: KonsolMatik adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı ödeme kuruluşları olan; iyzico, paytr, payu, param vb.

Platform: https://www.satis.konsolmatik.com isimli websitesi ve mobil uygulamalarını,

Ürün: Yeni (sıfır) ve Kullanılmış (ikinci el) / Elektronik oyun konsolu, elektronik devreli ürünler, sanal ve indirilebilir dijital ürünler (oyun key, lisans vb.), dijital ve fiziki (cd-dvd) oyun, bunlara bağlı aksesuar, yedek parçalar, bilgisayar ve benzeri tüm ürünleri,

Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet’lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: Platform üzerindeki bir ürün talep eden, ödediği ürün bedelinin, kendisi ürüne onay verene kadar veya onay verme süresi doluncaya kadar KonsolMatik tarafından ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onaydan sonra bedelin kendisi adına ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak KonsolMatik’i temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,

Ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı: Platform üzerinde satış amacıyla ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak KonsolMatik’i temsilci olarak yetkilendiren, KonsolMatik’e yapılacak ödeme ile ilandaki ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı,

KonsolMatik Alım-Satım-Pazaryeri Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği bir ürünü Platform üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin KonsolMatik tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda ürün bedelinin, ürün Sahibi adına KonsolMatik tarafından tahsil edilmesi, ürün Talep Eden Kullanıcı’nın KonsolMatik’e ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin ürün Talep Eden Kullanıcı adına, ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, KonsolMatik tarafından, Platform ve KonsolMatik’e ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform’da sunulan Hizmet’in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile KonsolMatik’in karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin olarak KonsolMatik tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. KonsolMatik, dilediği zaman Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. KonsolMatik tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, KonsolMatik tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcı’lara duyurulur ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olacaktır.

3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan Alım-Satım-Pazaryeri Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Kullanıcı KonsolMatik’i, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün Talep Eden Kullanıcı KonsolMatik’e ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Platform üzerindeki ürün alışverişlerinde, ürün bedeli, ürün Sahibi Kullanıcı namına KonsolMatik tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, ürün bedeli ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Kullanıcı, KonsolMatik’e Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. Ancak KonsolMatik’in sorumluluğu verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan Ürünler kaynaklı hiçbir sorundan KonsolMatik’in sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı satışa koyduğu tüm ürünlerin hukuka uygunluğundan, yeni (sıfır) veya ikinci el olmasından, kusurlu olup olmadığından, yan sanayi veya orijinalliğinden ve ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumludur.

 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Platform’un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform’a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve KonsolMatik tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve KonsolMatik tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya KonsolMatik tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun KonsolMatik tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri KonsolMatik tarafından iptal edilecektir.

4.3. Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla KonsolMatik’e ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Platform’a üye olan Kullanıcılar KonsolMatik’in diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler.

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet’ten faydalanırken ve Hizmet’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Platform’dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Ürün Talep Eden Kullanıcı ve ürün Sahibi Kullanıcı, Alım-Satım-Pazaryeri sisteminin işleyişinin sağlanması için, KonsolMatik’e tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı ve Ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, KonsolMatik’in veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, ürün bedelinin ürün Sahibi Kullanıcı adına KonsolMatik tarafından tahsil edileceğini, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedelinin ürün Talep Eden Kullanıcı adına, ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Ürün Sahibi Kullanıcı; ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün bedelini KonsolMatik’e ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya 3. kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin KonsolMatik tarafından tespit edilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde KonsolMatik’in kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KonsolMatik’ten her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde KonsolMatik’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KonsolMatik, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından KonsolMatik’e iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platform’da sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan KonsolMatik’in, KonsolMatik çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. KonsolMatik, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. Hizmet’ten yararlananlar ve Platform’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; KonsolMatik ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KonsolMatik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KonsolMatik, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde KonsolMatik uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.8. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, KonsolMatik’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.10. KonsolMatik, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, KonsolMatik tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3 kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platform’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, KonsolMatik’in belirttiği ve hizmete sunduğu ilgili sistemler ve kanallar ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.12. Kullanıcı; ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir ürün ilanında, sadece bir adet ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.13. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5.14. Kullanıcı, ürün’ü talep etmesiyle, ürün açıklamasını ve ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.15.Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan Alım-Satım-Pazaryeri Sistemi’nin uygulanabilmesi için, ürün bedeli; ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı namına KonsolMatik ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilecek, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’dan Satıcı Kullanıcı adına tahsil edilerek, ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcı; ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak KonsolMatik’i yetkilendirdiğini, ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün bedelini KonsolMatik’e ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve ürün Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

5.16. Ürün Sahibi Kullanıcı; ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin KonsolMatik tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, ürün’ü 3(üç) iş günü içinde ürün Talep Eden Kullanıcı’nın adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda gönderimin Alıcı’ya teslim edilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Kullanıcı talep ettiği ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Ürün; KonsolMatik’e iade bildirimi yapılmadan, ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, KonsolMatik, ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden hizmet bedeli ve ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder. KonsolMatik hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5.18. Teslim alınan ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, ürün Talep Eden Kullanıcı ürüne onay vererek, ürün bedelinin, ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına transferi için KonsolMatik’e işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar.

5.19. Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın talep ettiği kullanılmış/ikinci el ürün ise, Kargo firması kaynaklı herhangi bir hasar durumu olmadan, ürünün Kargo firması tarafından kendisine teslim edildiği gün dahil, 3 (üç) gün içerisinde kontrol etme, onaylama ve iade koşulları doğrultusunda iade etme hakkı bulunmaktadır. Bu 3 (üç) gün içerisinde herhangi bir kontrol, onay veya iade işlemi yapılmaz ise, ürünler onaylanmış olarak kabul edilecek ve ürün bedeli ürün sahibi kullanıcıya transfer edilecektir. Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, kullanılmış/ikinci el ürün’ü iade koşulları; ürün’ün ayıplı olması, ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir. Bu durumlardaki iadelerde Kargo masrafları Ürün Sahibi Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Ürün Talep Eden Kullanıcı, ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Platform’da ayrıca kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

5.20. Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın talep ettiği yeni (sıfır) ürün ise Kargo firması kaynaklı herhangi bir hasar durumu olmadan, ürünün Kargo firması tarafından kendisine teslim edildiği gün dahil, 3 (üç) gün içerisinde onaylama, 14 (on dört) gün içerisinde cayma ve iade koşulları doğrultusunda iade etme hakkı bulunmaktadır. Bu 3 (üç) gün içerisinde onay işlemi yapılmaz ise, ürünler onaylanmış olarak kabul edilecek ve ürün bedeli ürün sahibi kullanıcıya transfer edilecektir. Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, elektronik yeni (sıfır)  ürün’ü ilgili mevzuat gereği kargo teslim tarihi dahil 14 (ondört) gün içerisinde cayma/iade koşulları; ilgili mevzuat gereği herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kargo masrafını karşılamak kaydı ile cayma hakkı kullanılabilir. Ancak ürünün orijinal kutusu ve ambalajının zarar görmesi/açılması, faturası ve tamamlayıcı aksesuarlarının olmaması, ürün jelatinlerinin sökülmesi, montaj yapılması vb. durumlarda ürünün yeni/sıfır olarak satılabilir özelliğinin kaybolması nedeni ile cayma ve iade hakkı kullanılamaz. Ayrıca elektronik ve dijital ortamda anında ifa edilen ve tekrar kullanılması mümkün olmayan ürünler (seri numarası, lisans anahtarı, key, süreli abonelik ve üyelikler vb.) cayma ve iade kapsamı dışındadır.

5.21. Ürün Sahibi Kullanıcı’nın satışını yaptığı yeni (sıfır) ürünlerde, Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın Kargo firması kaynaklı herhangi bir hasar durumu olmadan, ürünün Kargo firması tarafından kendisine teslim edildiği gün dahil, 3 (üç) gün içerisinde onaylama durumunda Ürün Sahibi Kullanıcı hizmet bedeli kesintisi sonrası kalan ödemesini KonsolMatik tarafından alacaktır. Ayrıca Ürün Talep Eden Kullanıcı sözleşmenin 5.20 maddesinde belirtilen 14 (ondört) gün içerisinde cayma/iade hakkı şartlarını taşıması ile birlikte cayma/iade hakkını kullanırsa, Ürün Sahibi Kullanıcı ödemesini KonsolMatik’ten aldığı için cayma/iade ürün ödemesinin Kargo masrafı hariç tamamını Ürün Talep Eden Kullanıcıya kendisi yapacaktır. Ürün ve para iadeleri sorunsuz olarak gerçekleştikten sonra, KonsolMatik tarafından alınan mevcut satış hizmet bedeli Ürün Sahibi Kullanıcıya tekrar iade edilecektir.

5.22. Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın talep ettiği ürün, Kargo firması görevlileri tarafından kendisine teslim edilirken görevlilerin yanında paketi/kutuyu ve içindekileri kontrol etmesi, denemesi gerekir. (Kargo görevlileri kontrol için beklemekle yükümlüdür.) Pakette ve içindeki ürünlerde herhangi bir ezilme, hasar, kırık, yırtık, ıslanma vb. olumsuz durumlar var ise paketin ve ürünlerin fotoğraf/video çekimlerini yaparak, görevliler ile beraber hasar tespit tutanağı tutularak iade etmesi gerekir. Aksi bir durumda veya sonradan tespit edilen Kargo firması kaynaklı hasar/olumsuzluk durumlarında kullanılmış/ikinci el ve yeni (sıfır) ürünler dahil, hasar tespit tutanağı olmadan ürün iadesi mümkün değildir.

5.23. Ürün Talep Eden Kullanıcı’nın talep ettiği kullanılmış/ikinci el ve yeni (sıfır) ürünü, Kargo firması tarafından hasarsız ve sorunsuz teslimat koşulu ile kendisine teslim edildiği gün dahil, kullanılmış/ikinci el ürün iade süresi olan 3 (üç) gün ve elektronik yeni (sıfır) ürün iade/cayma süresi olan 14 (ondört) gün içinde dahi, talep eden kullanıcının kendi kullanımından kaynaklı ürünü bozması, hasar vermesi, kırması vb. durumunda iade etmesi mümkün değildir.

5.24. İade koşulları oluşmuş ise; ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde ürün’ü, ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini KonsolMatik’e bildirir. Ürün Talep Eden Kullanıcı, ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; KonsolMatik tarafından ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş ürün ile ilgili bedel, ürün Sahibi Kullanıcı’nın, ürün’ü geri aldığına dair KonsolMatik’e bildirimde bulunması sonrasında, ürün Talep Eden Kullanıcı’nın hesabına geri gönderilir. Ürün talep eden Kullanıcı, ürün Sahibi Kullanıcı’nın, ürün gönderi bilgilerini Platform’a girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda ürün ile ilgili bedel, ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.

5.25. Ürün kargoya verilmeden, ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde KonsolMatik, ürün Sahibi adına tahsil ettiği ürün ile ilgili bedeli ürün Talep Eden Kullanıcı’ya aynen iade eder.

5.26. Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki ürün el değiştirme ve satış sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, KonsolMatik’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda KonsolMatik’ten hiçbir talebi olamaz.

5.27. Kullanıcı; KonsolMatik’in yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platform’da yayınlanan/ilan edilen ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; KonsolMatik’in ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; ürün’ün ayıplı olup olmaması, Platform üzerinde yer alması, yasak olan, yeni/ikinci el olan olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak/çalıntı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında KonsolMatik’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. Ürün Sahibi Kullanıcı, ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, KonsolMatik’in ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.29. Ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak ve satmak istediği ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform’un belirli yerlerinde belirtilen, Platform’un ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.30. Ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak ve satmak istediği ürün’ün kişisel kullanım veya ticari olarak satmak için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. Ürün Sahibi Kullanıcı, ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, KonsolMatik’in kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.32. Ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürün’ü zamanında, hasarsız, Platform’da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün satışı, satıştan doğan vergi, ödeme, kdv ve benzeri tüm ödemelerin, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.33. Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KonsolMatik’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.34. Ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, Ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için KonsolMatik’e ilettiği ürün ile ilgili bedelin, KonsolMatik’in ve/veya KonsolMatik adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet bedeli kesildikten ve ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, ürün Sahibi Kullanıcı’nın KonsolMatik’e bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden KonsolMatik sorumlu tutulmayacaktır.

5.35. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde KonsolMatik’in herhangi bir zarara uğraması durumunda, KonsolMatik’in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.36. KonsolMatik, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Platform’da, Platform’un amacına aykırı olarak, bir ürün satması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.

5.37.Ürün Sahibi Kullanıcı, ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, ürün Talep Eden Kullanıcı’nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KonsolMatik’in aleyhine ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini ürün Sahibi Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.38. Kullanıcı’nın, Platform’a Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya “mağaza/satıcı” isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların “kullanıcı ismi” veya “mağaza/satıcı” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, KonsolMatik Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.39. Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, KonsolMatik’in insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.40. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

5.41. Kullanıcı’lar, KonsolMatik tarafından Platform’da belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, KonsolMatik tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. KONSOLMATİK’in HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KonsolMatik, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KonsolMatik, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan vermeden kullanabilir. Kullanıcı, KonsolMatik’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. KonsolMatik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, KonsolMatik tarafından doğrudan yapılabilir. KonsolMatik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.

6.2. KonsolMatik, Platform üzerinden, KonsolMatik’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KonsolMatik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. KonsolMatik, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.4. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Platform‘un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı‘nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Virüs veya Platform‘a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, KonsolMatik’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.5. KonsolMatik yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir KonsolMatik’in sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, KonsolMatik’in konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve KonsolMatik’in Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. KonsolMatik’in, Platform’da yayınlanan/ilan edilen ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak/çalıntı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. KonsolMatik; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

6.8. KonsolMatik, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. KonsolMatik’e yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.9. KonsolMatik, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün ilanında), ürün Sahibi Kullanıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, ürün ile bağlantılı olarak, KonsolMatik ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, KonsolMatik’i hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, KonsolMatik’in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Ürün Sahibi Kullanıcı, ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış bir ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir ürün’ü Platform’da elden çıkarması yasaktır. KonsolMatik, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı’nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

6.11. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde KonsolMatik kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde KonsolMatik bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.12. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. KonsolMatik, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle KonsolMatik’in  uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“KonsolMatik” ve “satis.konsolmatik.com” markası ve logosu, “KonsolMatik” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak KonsolMatik tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, KonsolMatik’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda KonsolMatik’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya KonsolMatik’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, KonsolMatik’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

KonsolMatik, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nda dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya KonsolMatik’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) KonsolMatik’in işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, KonsolMatik ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda KonsolMatik’in resmi defter ve ticari kayıtları ile KonsolMatik’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Erzurum Tüketici Hakem Heyetleri ve Erzurum Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nün münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim; KonsolMatik, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, KonsolMatik’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.